GRUPA BADAWCZA DSC

PROJEKTOWE
STUDIO CATI

2.1. Wstęp

Domeną Grupy Badawczej DSC były od początku działania oparte o:

 • szczególną dbałość o poufność realizowanych projektów
 • dbałość o ochronę danych osobowych i przetwarzanych informacji 
 • ankietyzację realizowaną w oparciu o operat z pozyskanymi wcześniej zgodami na przetwarzanie danych
 • realizację badań zgodną z wymogami certyfikatu ISO 27001

2.2. Możliwości techniczne

DSC dysponuje własnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj.: stacjonarnym centrum telefonicznym wyposażonym w 10 niezależnych stanowisk do przeprowadzania badań ankietowych wykonywanych techniką badań ilościowych CATI.

Jako Wykonawca nie prowadzimy ankietyzacji z wykorzystaniem praktyk „CATI AT HOME” oraz nie korzystamy z tzw. „sieci podwykonawców”. Wszystko w trosce o najwyższą jakość badań i bezpieczeństwo przetwarzanych danych. To nas wyróżnia: nie chwalimy się „ilością ankieterów” i „milionami” rzekomo przeprowadzonych badań, ale jakością, którą można zobaczyć i o której można przeczytać w czasopismach naukowych (powołujących się na nasze badania).

2.3. Bezpieczeństwo

Ochrona Państwa danych to nasz priorytet. Dlatego dbając o jakość realizowanych przez siebie badań oraz mając świadomość potencjalnych cyberataków nasza firma (jako pierwsza w Polsce) WDROŻYŁA I STOSUJE SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ZGODNY Z WYMOGAMI NORMY ISO 27001. Chcecie Państwo zobaczyć jak wygląda bezpieczeństwo danych w stacjonarnym STUDIU CATI? Zapraszamy na ul. Ostrowskiego 30 do Wrocławia!

2.4. Realizacja

Nad całością zbierania i kodowania materiału badawczego czuwa system SURNEO koordynowany przez dwie osoby zarządzające przebiegiem ankietyzacji. System SURneo w czasie rzeczywistym koduje odpowiedzi zaznaczane przez ankietera. Każde realizowane przez naszych pracowników zadanie wyróżnia kilka cech jakościowych:

1. ETAP PRZYGOTOWAŃ

 • przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych / szkoleń z ankieterami z udziałem project managera ze strony Klienta
 • planowanie i zarządzanie projektem 
 • działania pilotażowe

2. NASI ANKIETERZY

 • rekrutowani specjalnie pod kątem danego projektu spośród własnej bazy pracowników
 • każdy ankieter obowiązkowo odbywa szkolenie projektowe przed wdrożeniem go do grupy projektowej
 • grupa projektowa to maksymalnie 10 ankieterów zarządzanych przez minimum 1-2 koordynatorów

3. TECHNOLOGIA

 • dostęp on – line do bieżących wyników dzięki modułowi GOŚĆ/KLIENT
 • natychmiastowa rejestracja wyników

4. WERYFIKACJA JAKOŚCIOWA

 • potwierdzenie jakości w ciągu 24 godzin i weryfikacja poprawności danych

Zestawienia i statystyki:

 • dostępność wyników badań przez cały czas trwania badania oraz po jego zakończeniu
 • szeroki zakres zestawień i statystyk obejmujących:
 • dane i wyniki (csv. sav)
 • stan realizacji kwoty
 • pliki wynikowe eksportowane z systemu są dostosowane do pracy z zewnętrznymi aplikacjami do analizy danych
 • zapis oraz wydruk danych w dowolnym momencie

2.5. RODO

Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej obowiązuje RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wprowadzana dyrektywa ma przede wszystkim na celu ochronę danych osobowych i przejrzystość ich przetwarzania. Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest firma (bądź inny podmiot – np. urząd), która bezpośrednio od Pani/Pana otrzymała stosowną zgodę do dalszego przetwarzania.

KTO JEST PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Jeśli np. nasz ankieter zadzwonił do Pani/Pana, to zgodnie z prawem – Podmiotem Przetwarzającym jest w danym projekcie

Grupa Badawcza DSC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30/12-14

(dalej „My”, „Grupa Badawcza DSC” albo „Spółka”).

Jesteśmy firmą zajmującą się na co dzień realizacją badań naukowych, społecznych i marketingowych.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH?

Z każdym pytaniem/wątpliwością można zwrócić się do wyznaczonego przez nas Inspektora Danych Osobowych.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Ostrowskiego 30/12-14
 • 53-238 Wrocław
 • ido@grupa-dsc.eu

SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE?

Otrzymaliśmy je od profesjonalnych firm bazodanowych z którymi współpracuje Spółka, lub od firm, które są naszymi Klientami (i które np. zleciły nam przeprowadzenie badania satysfakcji swoich klientów, a wśród których grona jest np. Pani/Pan).

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA  PRZETWARZANIA PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z naszym Klientami, w tym do:

 1. kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami jakimi jest realizacja badań społecznych i marketingowych, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą – przez e-mail lub telefon;
 2. prowadzenia analiz statystycznych na podstawie zanonimizowanych danych.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA WOBEC SPÓŁKI W ZAKRESIE PODMIOTEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W JAKICH SYTUACJACH MOŻNA SPRZECIWIĆ SIĘ WOBEC PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych dla celów statystycznych. Informacja na ten temat jest przez Spółkę przekazywana dalej do firm bazodanowych (lub innego podmiotu prawnego) skąd tę informację otrzymaliśmy na mocy odpowiedniego upoważnienia.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Nawet jeśli przeprowadziliśmy z Panią/Panem ankietę, to jakiekolwiek dane osobowe (jako osoby udzielającej pewnej opinii) nie są udostępniane naszym klientom, gdyż każda ankieta przez nas realizowana ma charakter anonimowy.

Inaczej badanie nie miałoby sensu.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z firmą, która nam te dane przekazała.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać również dane przez okres, w którym Grupa Badawcza DSC zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.