GRUPA BADAWCZA DSC

O NAS

4.0 Dyrektor Zarządzający

Bartłomiej Marcin Kazubski - posiada prawie 20-letnie doświadczenie i wiedzę praktyczną w zakresie badań społecznych, marketingowych i naukowych. Ekspert w badaniach B2B oraz B2C - zwłaszcza w zastosowaniach tj: ekoinnowacje, rozwój organizacji klastrowych, zdrowie publiczne, motoryzacja, wykluczenia społeczne.


Działacz lokalny (członek Rady Osiedla Wrocław Leśnica) oraz chórzysta Kameralnego Chóru Męskiego CANTILENA. Poprzez działania w organizacjach pozarządowych stara się przeciwdziałać wykluczeniu osób chorych na epilepsję. W 2007 roku wyróżniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Supervisor

Jakub Durlik – w branży badawczej niemal od 2000 roku. System SURneo nie ma dla niego tajemnic. Doświadczony koordynator badań ilościowych, zajmujący się nadzorowaniem realizacji projektów z wykorzystaniem technik m.in. CATI.

Rokrocznie w DSC koordynuje realizację licznych projektów badawczych, ewaluacyjnych, strategicznych zarówno dla klientów naukowych, biznesowych jak i dla JST. Brał udział m.in. w realizacji projektu dla NIZP-PZH, NCBIR, PARP, DELOITTE, Politechniki Wrocławskiej, KSSE.  Miłośnik sportów rowerowych w tym downhillu.

Publikacje:

Analitycy

Współpracujący z DSC pracownicy naukowi to osoby z ponad 20-letnim stażem akademickim, posiadający stopnie naukowe w dziedzinie nauk społecznych. W dorobku naukowym posiadają zarówno monografie, książki pod redakcją naukową, rozdziały w monografiach, jak i artykuły opublikowane w czasopismach międzynarodowych posiadających Impact Factor – IF). To osoby, które otrzymują i realizują zarówno granty NCN, NCBiR, jak i granty z instytucji publicznych (Ministerstwa, Urzędy Pracy, itp.) i projekty dla przedsiębiorstw. Należą do międzyrządowych stowarzyszeń naukowych, jak też zasiadają w komitetach redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym posiadającym IF.

Ankieterzy

Zespół ankieterów DSC to grupa ludzi, których do pracy w STUDIU CATI zawsze starannie przygotowujemy. To osoby, która wykonują setki połączeń dziennie, potrafiące w jasny i zwięzły sposób przekazywać informację, aktywnie słuchać, odznaczające się empatią, ale jednocześnie które unikają subiektywnych opinii. To osoby, które uczymy przestrzegania etycznych zasad i standardów obowiązujących w branży badawczej, oraz ochrony poufności informacji respondentów.